فروش عمده سیتریک اسید آبدار یا اسید استیک منو هیدرات
1 هفته پیش
شرکت مینا تجهیز آریا
تهران
تولید و توزیع مواد شیمیایی آزمایشگاهی
1 هفته پیش
پیمان مقدم
تهران
فروش ساشه سیلیکاژل 1 گرمی(رطوبت گیر)
1 هفته پیش
پیمان مقدم
تهران
تولید و ارائه آنتی فوم مخصوص تصفیه آب و پسابهای صنعتی
2 هفته پیش
شرکت شیمیایی و صنعتی جام اکسیر پارسیان
تهران
تولید و توزیع کننده محلول رسوبزدای اسیدی (آنتی اسکلانت-ANTISCALANT)
2 هفته پیش
شرکت شیمیایی و صنعتی پارسیان
تهران
فروش و ارائه محلولهای ضد عفونی دست و محیط
2 هفته پیش
پیمان مقدم
تهران
فروش وارائه زئولیت پودری و گرانول
2 هفته پیش
پیمان مقدم
تهران
ارائه کننده انواع محیطهای کشت میکروبی از برندهای: MERCK-QUELAB-HIMEDIA-MIRMEDIA-IBRESCO &&he
2 هفته پیش
شرکت شیمیایی و صنعتی جام اکسیر پارسیان
تهران
فروش و ارائه سودا لایم،زئولیت و مولکولارسیو
2 هفته پیش
شرکت شیمیایی و صنعتی جام اکسیر پارسیان
تهران
تولید محلولهای بافر تریس از PH=7.0 تا PH=9.0و تولید بافرهای PH=2.0 تا PH=11.0
2 هفته پیش
شرکت شیمیایی و صنعتی جام اکسیر پارسیان
تهران
تولید کننده محلولهای استاندارد هدایت سنجی(کنداکتیویتی) ((CONDUCTIVITY STANDARD SOLUTION µs/cm
2 هفته پیش
شرکت شیمیایی و صنعتی جام اکسیر پارسیان
تهران
فروش و ارائه دستگاها و تجهیزات آزمایشگاهای شیمی،میکروبیولوژی،فیزیک و...
2 هفته پیش
شرکت شیمیایی و صنعتی جام اکسیر پارسیان
تهران
تولید کننده محلول یونیورسال تست پی اچ PH UNIVERSAL INDICATOR
2 هفته پیش
شرکت شیمیایی و صنعتی جام اکسیر پارسیان
تهران