پمپ روغن کش
1 روز پیش
تجهیز صنعت کسری
اصفهان
جک گیربکسی
1 روز پیش
تجهیز صنعت کسری
اصفهان
پرس لنت کوبی
1 روز پیش
تجهیز صنعت کسری
اصفهان
تسمه بسته بندی
1 روز پیش
تجهیز صنعت کسری
اصفهان
پیمانه روغن فلزی
1 روز پیش
تجهیز صنعت کسری
اصفهان
آچارفیلتر
1 روز پیش
تجهیز صنعت کسری
اصفهان
کیسه بگ فیلتر
1 روز پیش
پدیده کیمیا
اصفهان
بارریز (روتاری ولو ایرلاک)
1 روز پیش
پدیده کیمیا
اصفهان
بگ فیلتر (غبارگیر، فیلترکیسه ای)
1 روز پیش
گروه پدیده کیمیا
اصفهان
فن مکنده بگ فیلتر
1 روز پیش
شرکت پدیده کیمیا سپاهان
اصفهان
نازل آب پاش غبارگیر مرطوب
1 روز پیش
شرکت پدیده کیمیا سپاهان
اصفهان
تدوین طرح توجیهی و امکان سنجی با نرم افزار کامفار و مهر
3 روز پیش
مجموعه فنی مهندسی و مشاوره مدیریت سه هزار طرح توجیهی www.3000tarh.ir
اصفهان
تیر برق عراقی 9 و 11 متری
2 هفته پیش
پیمان رحمانی
اصفهان
پالت پلاستیکی ( ایران پالت مرکزی )
2 هفته پیش
رحمانی
اصفهان
تولید پروفیل زد 18 - 20 -22
2 هفته پیش
رحمانی - شرکت پیشگامان
اصفهان
هندریل پل ( گارد لوله ای پل )
2 هفته پیش
شرکت پیشگامان
اصفهان
برج روشنایی
2 هفته پیش
شرکت پیشگامان فراساز
اصفهان
پایه روشنایی ( تولید و فروش )
2 هفته پیش
شرکت پیشگامان
اصفهان
قالب بتن و جک سقفی
2 هفته پیش
رحمانی
اصفهان
تولید سازه های نیروگاه خورشیدی در ایران
2 هفته پیش
شرکت پیشگامان فراساز
اصفهان
پایه روشنایی ترکمنستانی
2 هفته پیش
شرکت پیشگامان فراساز
اصفهان
تیر روشنایی خیابانی
2 هفته پیش
شرکت پیشگامان فراساز
اصفهان
تجهیزات نیروگاههای خورشیدی
2 هفته پیش
شرکت پیشگامان فراساز
اصفهان
ساخت گریتینگ مشبک گالوانیزه
2 هفته پیش
شرکت پیشگامان
اصفهان
سطل زباله شهری
2 هفته پیش
شرکت پیشگامان فراساز
اصفهان
نیروگاه خورشیدی ( ساخت سازه های فلزی )
2 هفته پیش
شرکت پیشگامان فراساز
اصفهان
ساخت زد 18 - 20 و 22 پانچ شده تا طول 12 متر
2 هفته پیش
شرکت پیشگامان فراساز
اصفهان
ساخت پایه روشنایی خیابانی
2 هفته پیش
شرکت پیشگامان فراساز
اصفهان
ساخت گاردریل جاده و متعلقات مربوطه
2 هفته پیش
شرکت پیشگامان فراساز
اصفهان
برج روشنایی ( Lighting Tower)
2 هفته پیش
شرکت پیشگامان فراساز
اصفهان
پایه سیکما گاردریل
2 هفته پیش
شرکت پیشگامان فراساز
اصفهان
پایه روشنایی خیابانی ( طراحی و تولید )
2 هفته پیش
شرکت پیشگامان فراساز
اصفهان
برش و خمکاری طول 10 متری
2 هفته پیش
شرکت پیشگامان
اصفهان
گاردریل جاده ( تولید و فروش )
2 هفته پیش
شرکت پیشگامان فراساز
اصفهان
سطل زباله شهری (حاویة النفایات 1100
2 هفته پیش
شرکت پیشگامان
اصفهان
گاردریل H1W3A صادراتی
2 هفته پیش
محصول گستر
اصفهان
تولید و فروش گاردریل
2 هفته پیش
شرکت پیشگامان فراساز
اصفهان
تولید پایه های روشنایی و برج نور
2 هفته پیش
شرکت پیشگامان
اصفهان
گاردریل و متعلقات
2 هفته پیش
پیشگامان فراساز
اصفهان